Delivery conditions

 

All of our products are without exception used goods and are in an age-appropriate condition, the pictures are part of the description of the various items. Basicly we don't offer items which are in a poor to very poor condition! When we do, the description of the item will tell you: "for restauration". If you are not satisfied we offer you a right of return.

 

We garantee that all our electric items are in a working condition when we sell. We cannot offer more garantee on electrics because most of the products are over decades old. Original product warranty is rarely more then 2 years from new! Please note that lighting products will be sold without bulbs, candles etc. Some of our lighting products have, instead of a screwbulb, a bulb (or more bulbs) with bayonet connection. Fitting bulbs are available in the Internet (e.g. Ebay), if you have problems to get them, we can take you some on our trips (they are not available in Austria). Ask for more information!

 

We ship either via Austrian Post, GLS or Hermes, depending who offers the cheapest shipping. On the website of the shipping partner you can view the rates. Because of weight, dimensions and destination of the parcel, it is impossible to announce a flat shipping rate. In some cases we don't ship, e.g. when breaking risks are to high. If you are interested in an item, please send us your name, shipping address and item number, we will contact you without obligation about the best price of shipping partner. Only when you have confirmed that you agree with the total price you have a binding purchase agreement, we will give you our bank details and you have 5 working days to pay the purchase price plus shipping costs. If the agreed amount has not been received on our account within 5 days, the product will be released for sale. After receipt of payment we send the goods within 3 working days to your desired delivery address. Any goods shall remain our property until full payment is done. If a tracking number will be released, we will give that immediately to you.

 

Payment is possible only via bank transfer or Paypal! No shipping COD!

We ship EU-wide, the buyer is responsible for customcosts and formalities.

We have no influence on delays due to customproblems.

No delivery to packet stations. 

We re-use boxes and other packaging materials. This protects the environment, our purse and also yours!

 

Articles in which the risk is increased to damage during transport, such as Glass, can also be picked up from you. If a pickup is not possible the product will be packed from us in the best possible way, but we are not liable for damage to during the transport occur. Our shipping partners provide insured shipping!

Would you like to pick up a product, we make an appointment and abandon the pick up address by email.

Deliveries possible on request (EU mainland), we'd like to make you an offer.

 

Return possible within 14 days, 7 days more then according to Austrian law. The returned items have to come to us in the same condition as it was (they were) sent. Only then, the purchase price of the item minus our shipping costs will be refunded to the buyer's account within 7 working days.

 

You can not take your purchase immediately? Or we can not supply them immediately? We offer you the first month free storage place. From the 2nd month you pay € 5 for each square meter per month. This fee is deducted from your deposit or purchase sum. If this fee exceeds the deposit or the purchase price, we will contact you immediatly. Then you have one month to pay the overdue fees, before your purchase returns in our property again. Items will only be delivered or handid out when all fees and (purchase) sums are paid.

 

VAT will not be calculated separately

 

 

Leveringsvoorwaarden

 

Staat van de artikelen:

 

Al onze artikelen zijn zonder uitzondering gebruikte waren en verkeren in een dergelijke toestand, de foto's zijn onderdeel van de beschrijving van de betreffende artikelen. In principe worden artikelen die in een slechte of zeer slechte staat zijn, door ons niet aangeboden! Indien toch, wordt het vermeldt in de beschrijving. Mocht U niet tevreden zijn kunt U van ons retourbeleid gebruik maken.

 

Wij garanderen dat alle elektrische artikelen werkend zijn op het moment van verkoop. Meer garantie kunnen wij niet bieden daar de meeste elektrische artikelen tientallen jaren oud zijn. Fabrieksgarantie wordt doorgaans voor niet meer dan 2 jaar gegeven! Wij wijzen U erop dat verlichtingsartikelen zonder gloeilamp(en), kaars(en) e.d. worden geleverd. Sommige van onze lampen hebben, i.p.v. een schroeffitting, een bajonetfitting. Passende gloeilampen zijn te vinden op internet (bijv. Ebay). Ondervindt U problemen bij het vinden hiervan, wij kunnen ze meenemen op onze reizen (in Oostenrijk worden ze ook niet verkocht). Vraag naar meer informatie!

 

Verzending:

 

Wij versturen met de Oostenrijkse Post, Hermes of GLS, afhankelijk wie het goedkoopste is, Op de websites van de betreffende pakketdiensten kunt U de actuele tarieven inzien. Op basis van gewicht, afmetingen en leveradres is het vooraf niet mogelijk de verzendkosten aan te geven. Als U interesse heeft in een artikel, stuur ons dan uw naam, leveradres en artikelnummer en wij contacteren u vrijblijvend met de goedkoopste verzendmogelijkheid van 1 van onze verzendpartners. Pas wanneer U bevestigd heeft dat U accoord gaat met de totaalprijs heeft U een bindende koopovereenkomst afgesloten, wij sturen U dan onze bankgegevens en dan heeft U 5 werkdagen tijd om de koopprijs vermeerd met de verzendkosten te betalen. Als het overeengekomen bedrag niet binnen 5 werkdagen op onze bankrekening staat wordt het artikel weer te koop aangeboden. Nadat het geld op onze rekening staat wordt het artikel binnen 3 werkdagen naar het door u gewenste adres opgestuurd. Alle waren blijven ons eigendom totdat het artikel volledig is betaald. Als er door de verzendpartner een track & trace code wordt vrijgegeven, sturen wij dat aan U door.

 

Bij verzending is betaling alleen per bank of via Paypal mogelijk! Geen verzending onder rembours!

 

Wij versturen wereldwijd, de koper is verantwoordelijk voor douanekosten en formaliteiten.

Wij hebben geen invloed op vertraging door douaneproblemen!

Geen verzending naar pakketstations!

Wij hergebruiken verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Dat is goed voor het milieu, onze portemonnaie en daardoor ook die van U!

 

Levering/Afhalen:

 

Wij leveren artikelen ook zelf uit. Vraag naar een passende offerte. 

Artikelen kunnen natuurlijk ook worden opgehaald. Is ophalen niet mogelijk, wordt het artikel door ons zo goed mogelijk ingepakt, doch zijn wij niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport optreedt. Onze verzendpartners bieden verzending met verzekering aan!

Wilt U een artikel ophalen maken we een afspraak en geven U het adres per email door.

Op aanvraag zijn leveringen door ons eventueel ook mogelijk, wij doen U graag een aanbod (Europees vasteland).

 

Retourbeleid:

 

Bij verstuurde waren is retourneren mogelijk binnen 14 dagen, 7 dagen meer dan voorgeschreven volgens de Oostenrijkse wet. De retourverzendkosten komen ten laste van de koper. Het teruggestuurde artikel moet in dezelfde staat bij ons aankomen als waarin wij het verstuurd hebben. Alleen dan wordt de aankoopprijs verminderd met de verzendkosten door ons binnen 7 werkdagen teruggestort. Bij door ons zelf uitgeleverde artikelen geldt het principe gezien/getest/in orde bevonden, na levering en betaling kunt u de waren niet meer retour geven of sturen. Wel kunnen we een terugkoopmogelijkheid aanbieden

 

VERGOEDING VAN RETOURVERZENDKOSTEN ALS BELLA NOSTALGIA-WAARDEBON, 3 JAAR GELDIG

 

U kunt uw aankoop niet meteen meenemen? Of wij kunnen u niet meteen leveren? Wij bieden U de eerste maand na koopdatum gratis opslag. Met ingang van de 2e maand betaald u per vierkante meter €5 per maand. Deze opslagkosten worden verrekend met uw aanbetaling/koopsom. In de maand dat de opslagkosten de aanbetaling of koopsom overtreft, nemen wij per ommegaande kontakt met u op. U krijgt dan nog 1 maand extra om de achterstallige kosten te betalen, daarna vervalt uw aankoop in ons eigendom terug. Artikelen worden pas dan afgegeven/geleverd wanneer alle kosten en (koop-)sommen betaald zijn. 

 

Wij maken gebruik van de marge-regeling