For English scroll down

 

Nederlands

Leveringsvoorwaarden

 

Staat van de artikelen:

 

Al onze artikelen zijn zonder uitzondering gebruikte waren en verkeren in een dergelijke toestand, de foto's zijn onderdeel van de beschrijving van de betreffende artikelen. Artikelen die in een slechte of zeer slechte staat zijn worden door ons niet aangeboden! Mocht U niet tevreden zijn kunt U van ons retourbeleid gebruik maken.

 

Verzending:

 

Wij versturen met de Oostenrijkse Post, Hermes of GLS, afhankelijk wie het goedkoopste is, Op de websites van de betreffende pakketdiensten kunt U de actuele tarieven inzien. Op basis van gewicht, afmetingen en leveradres is het vooraf niet mogelijk de verzendkosten aan te geven. Als U interesse heeft in een artikel, stuur ons dan uw naam, leveradres en artikelnummer en wij contacteren u vrijblijvend met de goedkoopste verzendmogelijkheid van 1 van onze verzendpartners. Pas wanneer U bevestigd heeft dat U accoord gaat met de totaalprijs heeft U een bindende koopovereenkomst afgesloten, wij sturen U dan onze bankgegevens en dan heeft U 5 werkdagen tijd om de koopprijs vermeerd met de verzendkosten te betalen. Als het overeengekomen bedrag niet binnen 5 werkdagen op onze bankrekening staat wordt het artikel weer te koop aangeboden. Nadat het geld op onze rekening staat wordt het artikel binnen 3 werkdagen naar het door u gewenste adres opgestuurd. Alle waren blijven ons eigendom totdat het artikel volledig is betaald. Als er door de verzendpartner een track & trace code wordt vrijgegeven, sturen wij dat aan U door.

 

Bij verzending is betaling alleen per bank of via Paypal mogelijk! Geen verzending onder rembours!

Geen verzending naar eilanden of pakketstations. Verzending binnen Europa (uitzondering IJsland), andere landen op aanvraag.

 

Wij hergebruiken verpakkingen en verpakkingsmaterialen. Dat is goed voor het milieu, onze portemonnaie en daardoor ook die van U!

 

Levering/Afhalen:

 

Wij leveren artikelen ook zelf uit. Vraag naar een passende offerte. 

Artikelen kunnen natuurlijk ook worden opgehaald. Is ophalen niet mogelijk, wordt het artikel door ons zo goed mogelijk ingepakt, doch zijn wij niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport optreedt. Onze verzendpartners bieden verzending met verzekering aan!

Wilt U een artikel ophalen maken we een afspraak en geven U het adres per email door.

Op aanvraag zijn leveringen door ons eventueel ook mogelijk, wij doen U graag een aanbod.

 

Retourbeleid:

 

Bij verstuurde waren is retourneren mogelijk binnen 14 dagen, 7 dagen meer dan voorgeschreven volgens de Oostenrijkse wet. De retourverzendkosten komen ten laste van de koper. Het teruggestuurde artikel moet in dezelfde staat bij ons aankomen als waarin wij het verstuurd hebben. Alleen dan wordt de aankoopprijs verminderd met de verzendkosten door ons binnen 7 werkdagen teruggestort. Bij door ons zelf uitgeleverde artikelen geldt het principe gezien/getest/in orde bevonden, na levering en betaling kunt u de waren niet meer retour geven of sturen. Wel kunnen we een terugkoopmogelijkheid aanbieden

NIEUW: VERGOEDING VAN RETOURVERZENDKOSTEN ALS WAARDEBON, TE BESTEDEN BIJ UW VOLGENDE AANKOOP BIJ BELLA NOSTALGIA

 

Wij maken gebruik van de marge-regeling

English:

Delivery conditions

 

All of our products are without exception used goods and are in an age-appropriate condition, the pictures are part of the description of the various items. Articles which are in a poor to very poor condition are not available from us! If you are not satisfied we offer you a right of return.

 

We ship either via Austrian Post, GLS or Hermes, depending who offers the cheapest shipping. On the website of the shipping partner you can view the rates. Because of weight, dimensions and destination of the parcel, it is impossible to announce a flat shipping rate. If you are interested in an item, please send us your name, shipping address and item number, we will contact you without obligation about the best price of shipping partner. Only when you have confirmed that you agree with the total price you have a binding purchase agreement, we will give you our bank details and you have 5 working days to pay the purchase price plus shipping costs. If the agreed amount has not been received on our account within 5 days, the product will be released for sale. After receipt of payment we send the goods within 3 working days to your desired delivery address. Any goods shall remain our property until full payment is done. If a tracking number will be released, we will give that immediately to you.

 

Payment is possible only via bank transfer or Paypal! No shipping COD!

No delivery on islands or packet stations. Deliveries within Europe (except Iceland), other countries on request.

We use boxes and other packaging materials again. This protects the environment, our purse and also yours!

 

Articles in which the risk is increased to damage during transport, such as Glass, may also be picked up from you. If a pickup is not possible the product will be packed from us in the best possible way, but we are not liable for damage to during the transport occur. Our shipping partners provide insured shipping!

Would you like to pick up a product, we make an appointment and abandon the pick up address by email.

Deliveries possible on request, we'd like to make you an offer.

 

Return possible within 14 days, 7 days more then according to Austrian law. Buyer has to pay the return shipping costs. The returned items have to come to us in the same condition as they were sent. Only then, the purchase price of the item minus shipping will be refunded to the buyer's account within 7 working days.

NEW: COMPENSATION FROM RETURN SHIPPING COSTS AS A VOUCHER, TO PAY YOUR NEXT ITEM FROM BELLA NOSTALGIA

 

VAT will not be calculated separately